intTypePromotion=1

Công văn 2107/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
3
download

Công văn 2107/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2107/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước về việc loại vàng nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2107/NHNN-QLNH của Ngân hàng Nhà nước

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2107/NHNN-QLNH V/v Loại vàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2008 Kính gửi: Hiệp Hội kinh doanh vàng Phúc đáp công văn số 11/2008/CV-HHV của Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam về quy định đối với loại vàng nhập khẩu, Ngân hàng nhà nươc có ý kiến như sau: Căn cứ các quy định hiện hành liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vàng (bao gồm : Nghị định 174/1999/NĐ-CP, Nghị định 64/2003/NĐ-CP, thông tư 10/2003/TT- NHNN, Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 và Nghị định 160/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối), các doanh nghiệp được phép nhập khẩu vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Giấy phép nhập khẩu vàng của Ngân hàng Nhà nước cũng không quy định cụ thể loại vàng nhập khẩu. Việc lựa chọn loại vàng nhập khẩu là theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước về loại vàng nhập khẩu. Đề nghị Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam hướng dẫn cho các doanh nghiệp thành viên thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành./. TL. THỐNG ĐỐC KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI PHÓ VỤ TRƯỞNG Phí Đăng Minh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2