Công văn 2322/CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
5
download

Công văn 2322/CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2322/CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc apá dụng giá đất thu nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất khi thực hiện NĐ61/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2322/CT-THNVDT của Cục thuế Thành phố Hà Nội

  1. TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- ----------------- Số: 2322/CT-THNVDT Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009 V/v áp dụng giá đất thu nghĩa vụ tài chính đối với nhà đất khi thực hiện NĐ61/CP Kính gửi: Chi cục thuế các quận, huyện, thành phố Ngày 12/1/2009, UBND Thành phố Hà Nội ra Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cục thuế yêu cầu Chi cục thuế các quận, huyện, thành phố căn cứ giá nhà, đất và thời điểm áp dụng giá quy định tại Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 của UBND Thành phố về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội để báo cáo UBND Quận, Huyện, Thành phố triển khai thực hiện tính thu nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, trước bạ nhà đất) đối với các trường hợp thuộc đối tượng thực hiện NĐ 61/CP của chính phủ do UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 12, mục I, điều 7 chương II Bản quy định đề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hà Nội (hoặc Quyết định số 111/2005/QĐ-UB ngày 27/7/2005 của UBND Thành phố Hà Nội) Cục thuế thông báo để các chi cục thuế biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Chi cục báo cáo Cục thuế để được giải quyết. (Cục thuế gửi kèm công văn này bản sao Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND ngày 12/1/2009 của UBND Thành phố Hà Nội, Công văn số 231/HD-HĐBN ngày 12/01/2009 của Hội đồng bán nhà Thành phố để các Chi cục thuế triển khai thực hiện)./. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Thái Dũng Tiến

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản