Công văn 239/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn 239/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 239/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc quy hoạch tổng mặt bằng dự án Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 239/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ------------------ Số: 239/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2009 V/v: Quy hoạch tổng mặt bằng Dự án Cung triển lãm Quy hoạch XD Quốc gia Kính gửi: Ban QLDA ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 55/BQLDA-TTr ngày 17/02/2009 của Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chấp thuận phương án Quy hoạch tổng mặt bằng Cung triển lãm Quy hoạch xây dựng Quốc gia do Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) lập, với các chỉ tiêu kiến trúc, quy hoạch như hồ sơ gửi kèm theo Văn bản nêu trên. Tuy nhiên, khi triển khai bước thiết kế tiếp theo cần lưu ý một số nội dung sau: - Tỷ lệ và phân bổ cây xanh hợp lý trên toàn bộ khu đất. - Tính toán đủ diện tích vệ sinh và cầu thang đáp ứng nhu cầu phục vụ theo công năng công trình. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban Quản lý dự án ĐTXD Nhà Quốc hội và Hội trường Ba Đình (mới) biết và triển khai thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, Vụ KTQH . Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản