intTypePromotion=1

Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng về việc mở Văn phòng thường trú của Báo Xây dựng tại Quảng Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 239/BXD-TCCB của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 239/BXD-TCCB --------------------- V/v: Mở Văn phòng thường trú của Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2009 Báo Xây dựng tại Quảng Ninh Kính gửi: Báo Xây dựng Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 81/BXD-TTr ngày 02/5/2009 của Báo Xây dựng về việc xin phép được mở Văn phòng thường trú của Báo tại Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, báo cáo Lãnh đạo Bộ; Vụ Tổ chức cán bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng như sau: 1. Cho phép Báo Xây dựng được mở Văn phòng thường trú tại Quảng Ninh. Văn phòng thường trú là một bộ phận trực thuộc Báo Xây dựng, không có con dấu, không có tài khoản, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Tổng biên tập Báo Xây dựng và các quy định hiện hành theo Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí và Thông tư hướng dẫn số 13/2008/TT- BTTTT ngày 31/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí. 2. Về nhân sự của Văn phòng thường trú tại Quảng Ninh do Tổng biên tập Báo Xây dựng quyết định theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ hiện hành. Vụ Tổ chức cán bộ thông báo để Báo Xây dựng biết và tổ chức triển khai thực hiện./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ - TT Nguyễn Trần Nam (để b/c); - Sở Thông tin & Truyền thông Quảng Ninh; - Lưu: VP, TCCB. Ngô Minh Mẫn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2