intTypePromotion=1

Công văn 2432/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
22
lượt xem
1
download

Công văn 2432/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2432/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu máy móc sử dụng cho công trình xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2432/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- ------------------------- Số: 2432/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009 V/v nhập khẩu máy móc sử dụng cho công trình xây dựng Kính gửi: Công ty TNHH Neo Samwoo Việt Nam (Số 5, lô M2-13, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, HN) Trả lời công văn số 042009/NK MMTB ngày 10/4/2009 của Công ty TNHH Neo Samwoo Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Theo hướng dẫn tại điểm 9, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2009 của Bộ Tài chính, thì: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (bao gồm cả mượn tái xuất) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất, khi nhập khẩu phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam, trường hợp đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế. (Số thuế nhập khẩu được hoàn theo thời gian sử dụng và lưu tại Việt Nam hướng dẫn tại điểm 9.1 và 9.2, Mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT- BTC). Theo quy định tại khoản 20, Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng, thì: hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. 2. Thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại Điểm XIV, Mục 2, Phần B Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan. Đề nghị Công ty TNHH Neo Samwoo Việt Nam liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi Công ty đăng ký mở tờ khai hải quan để được giải quyết cụ thể thủ tục nhập khẩu số hàng hóa nói trên. Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Lưu: VT, GSQL (2b). Hoàng Việt Cường
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2