intTypePromotion=1

Công văn 2441/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
64
lượt xem
2
download

Công văn 2441/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2441/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2441/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ -------------------- Số: 2441/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009 V/v hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu Kính gửi: - Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh; - Công ty 27/7 TP. Hồ Chí Minh (153 - Xô Viết Nghệ Tĩnh - P.17 - Bình Thạch - TP. HCM). Trả lời công văn số 29/CV-TL ngày 18/2/2009 của Công ty 27/7 TP. Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế nguyên liệu lá thuốc lá nhập khẩu kinh doanh theo tờ khai số 145/NK/NKD/HQTT tại Cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên và sản xuất hàng hoá xuất khẩu sản phẩm tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật quản lý thuế; Nghị định số 149/2005/NĐ- CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật quản lý thuế; Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thì: 1. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoá tiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu (thời gian tối đa cho phép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhập khẩu) và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hoá xuất khẩu, đã thực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thì được xét hoàn thuế. Theo đó, trường hợp của Công ty đủ điều kiện được hoàn thuế nguyên liệu nhập khẩu. 2. Doanh nghiệp đăng ký tờ khai nhập khẩu theo loại hình kinh doanh tại Cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên; đăng ký tờ khai xuất khẩu sản phẩm tại Cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh là đúng qui định. Cục trưởng Cục Hải quan địa phương nơi người nộp thuế thực hiện hoàn thuế cho người nộp thuế, thủ tục, hồ sơ hoàn thuế, được qui định cụ thể tại điểm 5 : a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l mục II phần E Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty 27/7 TP. Hồ Chí Minh biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được giải quyết./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Hưng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2