Công văn 2480/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
80
lượt xem
10
download

Công văn 2480/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2480/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ tai nạn lao động đối với người lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2480/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2480/LĐTBXH-BHXH ----------------------- V/v chế độ tai nạn lao động đối với người lao Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2009 động Kính gửi: Công ty TNHH Red Bull (Việt Nam) Xa lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương Trả lời văn bản số 15/2009-TCHC ngày 27/4/2009 của quý Công ty đề nghị hướng dẫn việc chi trả tiền lương, chi phí y tế đối với người lao động bị tai nạn giao thông xảy ra trên đường đi làm từ nhà đến nơi làm việc, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại khoản 2 Điều 107, khoản 1 Điều 143, Bộ Luật Lao động đã được sửa đổi, bổ sung thì việc trả chi phí y tế và tiền lương được thực hiện đối với những trường hợp tai nạn lao động được quy định tại điều 105. Trường hợp người lao động bị tai nạn giao thông đủ điều kiện để được coi là tai nạn lao động, thì hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động được lập theo quy định tại Điều 114 Luật Bảo hiểm xã hội. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI Trần Thị Thuý Nga

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản