intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 2525/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Minh Tuyet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

92
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2525/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tuyển dụng người lao động dôi dư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2525/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------- -------------- Số: 2525/LĐTBXH-LĐTL Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009 V/v tuyển dụng người lao động dôi dư Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thủy (29/57 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) Trả lời công văn số 95/GTT ngày 30/5/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thủy về việc tuyển dụng người lao động đã được nghỉ chờ hưu theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: Theo quy định tại điểm b, khoản 3 mục II Thông tư số 18/2007/TT-BLĐTBXH ngày 10/9/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước thì chỉ người lao động dôi dư được tuyển dụng vào công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên 100% vốn nhà nước thì nộp bản sao quyết định nghỉ việc hưởng chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước và số tiền hỗ trợ thêm theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 110/2007/NĐ-CP cho công ty đó. Như vậy, đối với trường hợp của bà Hà được tuyển dụng vào Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Giao thông thủy thì không phải hoàn trả lại khoản trợ cấp lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã nhận. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để quý Công ty biết và thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG - TT Phạm Minh Huân (để báo cáo); - Lưu: VT, Vụ LĐ-TL. Tống Thị Minh
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2