intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 253/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

169
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 253/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc giao Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chuyển dịch tiêu chuẩn BS EN 15237:2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 253/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 253/ BXD-KHCN -------------------- V/v: Giao Viện KHCN XD chuyển dịch Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2009 tiêu chuẩn BS EN 15237:2007. Kính gửi : Viện Khoa học Công nghệ xây dựng Theo kế hoạch khoa học công nghệ năm 2009, Bộ Xây dựng giao Viện Khoa học Công nghệ xây dựng chuyển dịch Tiêu chuẩn EN ISO 14689:2003 “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận biết và phân loại đá”. Sau khi xem xét đề cương do Viện lập và bản gốc tiêu chuẩn, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Nội dung Tiêu chuẩn EN ISO 14689:2003 “Khảo sát và thí nghiệm địa kỹ thuật – Nhận biết và phân loại đá” không có tính cấp thiết cho thực tế xây dựng hiện nay. Vì vậy, Viện Khoa học công nghệ xây dựng tạm dừng không thực hiện chuyển dịch tiêu chuẩn này. - Đề nghị Viện sử dụng kinh phí thực hiện đề tài trên để biên soạn tiêu chuẩn TCVN về kỹ thuật xử lý nền đất yếu theo phương pháp thoát nước đứng trên cơ sở tiêu chuẩn BS EN 15237:2007 "execution of special geotechnical works – Vertical drainage". Thời gian thực hiện từ tháng 7-2009 đến tháng 7-2010. Đề nghị Viện triển khai xây dựng đề cương, ký hợp đồng thực hiện biên soạn tiêu chuẩn nêu trên. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG -Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT -Lưu: VP, Vụ KHCN&MT. Đã ký Nguyễn Trung Hoà
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2