Công văn 2556/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 2556/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2556/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu đối với xe tải nặng và xe chuyên dùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2556/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2556/VPCP-KTTH V/v thuế nhập khẩu đối với Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2007 xe tải nặng và xe chuyên dùng Kính - Các Bộ: Tài chính, Công nghiệp, Giao thông vận gửi: tải, Thương mại, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; - Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam; - Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5387/BTC-CST ngày 20 tháng 4 năm 2007 về việc thuế nhập khẩu đối với xe ô tô và linh kiện, phụ tùng ô tô tải nặng và xe chuyên dùng; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với xe ô tô tải nặng, xe chuyên dùng đã qua sử dụng và phụ tùng, linh kiện nêu tại công văn trên; về thuế nhập khẩu đối với loại xe mới nguyên chiếc, trước mắt vẫn thực hiện theo quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; - Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng; - VPCP: BTCN, (Đã ký) các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, Vụ: TH, CN, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.20
Đồng bộ tài khoản