intTypePromotion=1

Công văn 263/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
123
lượt xem
6
download

Công văn 263/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 263/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 263/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 263 /BXD-KHCN --------------------- V/v: áp dụng Quy chuẩn QHXD Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế & xây lắp CDS Theo công văn số 431/CDS ngày 3/6/2009 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế & xây lắp CDS hỏi về việc áp dụng quy chuẩn quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Theo mục 1.2 khoản 14 của Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng mật độ xây dựng thuần được hiểu là tỷ lệ diện tích chiếm đất của công trình kiến trúc xây dựng tính theo hình chiếu bằng của mái công trình trên tổng diện tích lô đất. Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế&xây lắp CDS nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG - Lưu VP, KHCN. Đã ký Nguyễn Trung Hoà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2