Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc hợp tác với Nhật Bản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2669/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2669/VPCP-QHQT V/v hợp tác với Nhật Bản Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2007 Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Giao thông vận tải. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3261/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 5 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với phía Nhật Bản chuẩn bị tốt báo cáo giữa kỳ bao gồm các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho Khu công nghệ cao Hòa Lạc để làm căn cứ đề nghị Chính phủ Nhật Bản tài trợ vốn trong tài khóa 2007. - Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan nghiên cứu các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư trực tiếp trong lĩnh vực công nghệ cao vào Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. - Đồng ý Bộ Giao thông vận tải sử dụng vốn dư của dự án Xây dựng cầu Thanh Trì để lập thiết kế chi tiết cho việc xây dựng đường vành đai 3, đoạn từ đầu đường cao tốc Láng-Hòa Lạc đến cầu Thanh Trì, nhằm phục vụ cho phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. Cho phép công ty tư vấn hiện đang thực hiện dự án Xây dựng cầu Thanh Trì tiến hành công tác xây dựng thiết kế chi tiết nói trên. - Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị đầu tư cho các đoạn đường ưu tiên trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam trong tài khóa 2007 và các tài khóa tiếp theo. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ CN, KG, TH, Website Chính phủ; - Lưu: VT, QHQT (2).
Đồng bộ tài khoản