Công văn 27/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
83
lượt xem
6
download

Công văn 27/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 27/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng về việc bổ sung chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 27/BXD–KTXD của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 S : 27/BXD–KTXD V/v: B sung chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng công trình Kính g i: Công ty C ph n phát tri n dân d ng và công nghi p Tr l i văn b n s 37/CIDCOM-KTTC ngày 15/01/2009 c a Công ty C ph n phát tri n dân d ng và công nghi p (CIDCOM) ñ ngh hư ng d n th c hi n chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng công trình do kéo dài th i gian giám sát, B Xây d ng có ý ki n như sau: Vi c thanh toán chi phí tư v n giám sát thi công xây d ng công trình gi a ch ñ u tư và nhà th u tư v n giám sát th c hi n theo n i dung h p ñ ng ký k t; Trư ng h p th i gian giám sát thi công xây d ng công trình kéo dài so v i th i gian quy ñ nh trong h p ñ ng thì các bên căn c n i dung h p ñ ng ñã ñư c ký k t ñ ký b sung h p ñ ng ph n chi phí giám sát thi công xây d ng tương ng v i th i gian b kéo dài (n u vi c kéo dài th i gian giám sát không ph i l i c a nhà th u tư v n giám sát). .vn Công ty C ph n phát tri n dân d ng và công nghi p căn c ý ki n trên t ch c th c hi n. am ietn atV TL.B TRƯ NG Ni nh n : .Lu V TRƯ NG V KINH T XÂY D NG Như trên; ww Lưu VP,V KTXD. T06. w Ph m Văn Khánh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản