Công văn 28/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
57
lượt xem
1
download

Công văn 28/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 28/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sạn, sỏi biển của Công ty TNHH Tín Hoằng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 28/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ---------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 28 /BXD-VLXD --------------------- V/v: Xuất khẩu sạn, sỏi biển của Công Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009 ty TNHH Tín Hoằng. Kính gửi : Công ty TNHH Tín Hoằng Bộ Xây dựng nhận được công văn số 08/CV-CT ngày 20/3/2009 của Công ty TNHH Tín Hoằng về việc tiếp tục xuất khẩu sạn, sỏi biển. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Sạn, sỏi biển xin xuất khẩu có nguồn gốc khai thác từ mỏ của Công ty Cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh, đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp phép khai thác cát, sỏi làm vật liệu xây dựng tại xã Cộng Hoà, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số 778/QĐ- UBND ngày 14/3/2006. Công ty TNHH Tín Hoằng có hợp đồng xuất khẩu số 05/2008 TH-MX ký ngày 12/11/2008 sang thị trường Malaysia với khối lượng khoảng 5.000 tấn sạn, sỏi biển, kích thước từ 01-30 mm. Căn cứ Chỉ thị số 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 02/2006/TT-BCN ngày 14/4/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, thì các sản phẩm sạn, sỏi biển xuất khẩu nêu trên đã đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn xuất khẩu khoáng sản theo quy định. Thời hạn và khối lượng của Hợp đồng xuất khẩu sạn, sỏi biển nêu trên chỉ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2009. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc xuất khẩu sạn, sỏi biển của Công ty TNHH Tín Hoằng. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Lưu VP, VLXD, 5; đã ký Nguyễn Quang Cung
Đồng bộ tài khoản