intTypePromotion=1

Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
77
lượt xem
1
download

Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép và quản lý các văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nhưng không phải là tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2900/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2900/VPCP-QHQT V/v Cấp phép và quản lý các Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2007 VPĐD nước ngoài tại VN hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng nhưng không phải là tổ chức tín dụng Kính - Ngân hàng Nhà nước Việt gửi: Nam; - Bộ Thương mại; - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 42/TTr-NHNN ngày 3 tháng 5 năm 2007) về việc cấp giấy phép mở và quản lý hoạt động đối với văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng nhưng chuyên cung cấp các dịch vụ ngân hàng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về việc mở văn phòng đại diện, chi nhánh của các tổ chức nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng nhưng hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2007. 2. Đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cấp giấy phép và quản lý hoạt động của công ty Diamond Lease xin mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (b/c); (Đã ký) - VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc; PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ TH, KTTH, Website Chính phủ; Đoàn Mạnh Giao - Lưu: VT, QHQT (3).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2