Công văn 2909/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
1
download

Công văn 2909/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2909/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2909/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- ------------------------- Số: 2909/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2009 V/v vướng mắc về thuế Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 409/HQAG-NV ngày /4/2009 của Cục Hải quan tỉnh An Giang vướng mắc về chính sách thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại công văn số 409/HQAG-NV của Cục Hải quan tỉnh An Giang trình bầy không rõ ràng, không nêu rõ lý do vì sao hàng hoá đã xuất đi lại nhập trở lại Việt Nam, nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở xác định chính xác để hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hoá có xuất xứ Việt Nam xuất khẩu vào KTM-CN sau đó nhập khẩu trở lại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên tại điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn: Hàng hoá đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu. Đề nghị Cục Hải quan An Giang nghiên cứu, nếu trường hợp vướng mắc nêu tại công văn số 409/HQAG-NV đúng như trường hợp nêu tại điểm 7, mục I, phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 7, mục I và điểm 13, mục II phần E Thông tư số 59/2007/TT- BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh An Giang được biết, thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Lưu Mạnh Tưởng
Đồng bộ tài khoản