intTypePromotion=1

Công văn 2962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
205
lượt xem
2
download

Công văn 2962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dán tem đối với hàng nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2962/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ _____________________ Số: 2962/TCHQ-GSQL V/v: Dán tem đối với hàng nhập khẩu Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2007 để sản xuất hàng xuất khẩu. Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Ninh Trả lời công văn số 618/HQQN-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan Quảng Ninh về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ qui định tại Thông tư số 91/2003/TT-BTC ngày 25/09/2003 của Bộ Tài chính và các thông tư liên tịch có liên quan, đối với các mặt hàng quạt điện, máy bơm nước, máy điều hòa nhiệt độ nhập khẩu theo loại hình nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu không thuộc đối tượng không phải dán tem hàng nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được làm thủ tục hải quan theo loại hình doanh nghiệp khai báo, hàng có thể được đưa vào sản xuất, lắp ráp để xuất khẩu nhưng cũng có thể được tiêu thụ nội địa, do đó yêu cầu phải dán tem để quản lý đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình này là cần thiết. Cục Hải quan Quảng Ninh cần chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng qui định về dán tem hàng nhập khẩu đối với các đối tượng hàng hóa nêu trên./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế (BTC); - Trang Website Hải quan; (Đã ký) - Lưu VT, GQ (02b). Nguyễn Ngọc Túc
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2