intTypePromotion=1

Công văn 2979/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trong Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
63
lượt xem
3
download

Công văn 2979/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2979/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2979/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 2979/VPCP-KTTH V/v ban hành Quy chế cấp Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2007 phép thành lập và hoạt động NHTMCP Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 54/TTr-NHNN ngày 25/5/2007 về thẩm quyền ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: Nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng, yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động ngân hành thương mại cổ phần, để việc xem xét cấp phép thành lập ngânn hàng được minh bạch và đúng quy định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Thủ tướng CP; - PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Các Bộ: TP, TC, KH&ĐT; (Đã ký) - VPCP: BTCN; PCN Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: V.I, BĐMDN, TH, Website CP; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3), 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2