Công văn 3029/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Công văn 3029/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3029/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3029/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------- ----------------------- Số: 3029/TCHQ-GSQL Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2009 V/v: Vướng mắc thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ Kính gửi: Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Đ/c: 184-188 Nguyễn Đình Chiểu-Quận 3-TP.Hồ Chí Minh) Trả lời công văn số 491/CV-XNK ngày 7/5/2009 của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam về vướng mắc khi làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ đối với mặt hàng đường tinh luyện, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo hướng dẫn tại điểm 5.2.7, mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa bán cho thương nhân nước ngoài nhưng giao hàng hóa cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài để làm nguyên liệu tiếp tục sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì được xét hoàn thuế nhập khẩu. Căn cứ hướng dẫn trên, Công ty nhập khẩu nguyên liệu tại chỗ để sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, do vậy trường hợp của Công ty CP đường Biên Hòa không thuộc đối tượng được xét hoàn thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan trả lời để Quí Công ty được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường
Đồng bộ tài khoản