Công văn 308/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 308/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 308/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 308/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 308/VPCP-V.I V/v tăng cường công tác chống Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2008 buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả Kính - Ban Chỉ đạo 127 Trung gửi: ương; - Bộ Công an; - Bộ Công Thương; - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét báo cáo số 34/BCĐ-TW ngày 12 tháng 12 năm 2007 của Ban Chỉ đạo 127 Trung ương về kết quả kiểm tra công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo: Năm 2007, các lực lượng chức năng có nhiều cố gắng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn ra phức tạp; công tác phát hiện, điều tra, xử lý của các lực lượng từ Trung ương đến địa phương còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình. Để chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu: 1. Các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, điều tra xử lý triệt để, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng cấm, hàng giả trên tất cả các tuyến và các địa phương. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phức tạp mà không phát hiện, xử lý, ngăn chặn kịp thời. 2. Giao Bộ Công Thương: - Chủ trì thành lập ngay một số Đoàn công tác để kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả tại các khu vực biên giới và thành phố trọng điểm để góp phần ổn định thị trường, giá cả và sản xuất trong nước trong dịp trước và sau Tết nguyên đán. - Lập danh mục những mặt hàng được phép xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu phụ nhằm phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhân dân và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động ở khu vực biên giới; sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BTC-BTM-BCA ngày 28 tháng 02 năm 2007 về chế độ hóa đơn, chứng từ nhằm ngăn chặn tình trạng mua lại hàng của cư dân biên giới, vận chuyển vào nội địa bán kiếm lời; sửa đổi, bổ sung các quy định về quản lý các khu kinh tế cửa khẩu; ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 162/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế hoạt động của khu kinh tế Cầu Treo
  2. - Hà Tĩnh, trong đó có những nội dung quy định chính sách xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ trong khu kinh tế cửa khẩu; - Chủ trì cùng Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý khoáng sản theo hướng tăng mức xử phạt và cho phép một số cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực thương mại đều có thẩm quyền xử phạt các hành vi vi phạm về quản lý khoáng sản; khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 13/VPCP-CN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 02/2006/TT-BCN ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản, kèm theo danh mục các mỏ, điểm mỏ nằm trong quy hoạch cân đối cho nhu cầu chế biến trong nước. 3. Bộ Công an tập trung chỉ đạo và tăng cường lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và các đơn vị nghiệp vụ khác phát hiện, điều tra, kiên quyết xử lý theo pháp luật các đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp có tổ chức, có đường dây trên các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại văn bản số 13/CPCP-CN ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Văn phòng Chính phủ về việc dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thay thế Chỉ thị số 10/2005/CT-TTg ngày 05 tháng 04 năm 2005 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và xuất khẩu khoáng sản. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c); - Bộ Tài chính; (Đã ký) - Bộ Tư pháp; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: Cn, KTTH, Website CP, TH; - Lưu: VT, VI(3),HT. 75
Đồng bộ tài khoản