intTypePromotion=1

Công văn 3137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
193
lượt xem
2
download

Công văn 3137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc, Nga và thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3137/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________ _____________________ Số: 3137/TCHQ-GSQL V/v: XK thủy sản vào Hàn Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 Quốc, Nga và thực hiện Quyết định 818/QĐ-BYT Kính gửi: - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; - Cục Hải quan Lào Cai. Trả lời Công văn số 1401/HQTP-NV ngày 29/05/2007, số 1402/HQTP-NV ngày 29/05/2007 và số 1452/HQTP-NV ngày 31/05/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công văn số 109/HQLC-NV ngày 29/05/2007 của Cục Hải quan Lào Cai về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 1. Về xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc và Liên bang Nga: căn cứ vào Công văn số 114/CLTY-CL ngày 11/01/2007 và số 148/CLTY-CL ngày 12/01/2007 của Cục quản lý CL, ATVS&TYTS thì các lô hàng thủy sản xuất khẩu vào hai thị trường này phải đáp ứng 2 điều kiện: (1) được sản xuất tại cơ sở chế biến được công nhận đạt điều kiện sản xuất an toàn vệ sinh và (2) lô hàng được cấp chứng thư vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi doanh nghiệp nộp chứng thư vệ sinh an toàn thực phẩm thì cơ quan Hải quan mới thông quan hàng hóa để xuất khẩu. 2. Về một số mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định 818/QĐ-BYT ngày 05/03/2007 của Bộ Y tế nhưng có nhiều công dụng khác nhau, doanh nghiệp nhập khẩu khai báo không sử dụng vào mục đích liên quan đến chế biến, bảo quản thực phẩm và đề nghị không phải kiểm tra VSATTP. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ trao đổi với Bộ Y tế để hướng dẫn thống nhất các đơn vị thực hiện sau. Trước mắt, các đơn vị chỉ đạo vẫn yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra các mặt hàng này theo đúng quy định và đề nghị cơ quan kiểm tra xác nhận vào giấy đăng ký kiểm tra là mặt hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng kiểm tra VSATTP để cơ quan Hải quan có căn cứ thông quan hàng hóa và lưu hồ sơ Hải quan.
  2. Tổng cục Hải quan trả lời để các đơn vị biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Pháp chế (BTC); (Đã ký) - Website HQ; Nguyễn Ngọc Túc - Lưu VT, GSQL (03b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2