intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 314/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

103
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 314/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc đề nghị địa phương phối hợp đóng góp ý kiến cho đề tài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 314/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 314/BXD-KHCN ------------------- V/v: Đề nghị địa phương phối hợp đóng Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2009 góp ý kiến cho đề tài Kính gửi: .................................................................................................. ................................................................................................... Thực hiện chỉ đạo của Bộ xây dựng, Trung tâm Bảo vệ môi trường và Quy hoạch phát triển bền vững thuộc Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu Xây dựng Sổ tay Hướng dẫn Lồng ghép các tiêu chí quy hoạch phát triển đô thị bền vững”. với các nội dung như nghiên cứu: Điều tra, khảo sát xã hội học theo phiếu điều tra đã thiết kế. Trao đổi về đề cương chi tiết nội dung dự thảo Sổ tay. Để tiếp tục triển khai các bước tiếp và hỗ trợ nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ của Bộ giao. Bộ Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất mong sự hợp tác của Quý cơ quan. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG - Lưu VP. VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG Đã ký Nguyễn Trung Hòa
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2