intTypePromotion=1

Công văn 3142/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
83
lượt xem
2
download

Công văn 3142/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3142/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3142/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- --------------------------- Số: 3142/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2009 V/v: Vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 977/HQBD-NV ngày 11/5/2009 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc hoàn thuế nhập khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Theo quy định tại mục I, Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa từ thị trường nội địa xuất khẩu vào khu chế xuất không thuộc đối tượng được hoàn thuế do đó phải thực hiện theo quy định. Trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trong thời gian Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC. Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết thực hiện./. TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK PHÓ VỤ TRƯỞNG Dương Phú Đông
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2