Công văn 324/BXD-TTr của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
2
download

Công văn 324/BXD-TTr của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 324/BXD-TTr của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 4294/UBND-NC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 324/BXD-TTr của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- -------------------- Số: 324/BXD-TTr Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009 Về việc trả lời Công văn số 4294/UBND- NC Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 4294/UBND-NC ngày 24/11/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc xin ý kiến giải quyết đối với nhà, đất số 19 Nguyễn Thái Học, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Về vấn đề Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xin ý kiến, Bộ Xây dựng trả lời như sau: Đối với phần diện tích 95 m2 (gồm nhà phụ 30 m2, nhà chính 65 m2) phía sau nhà số 19 Nguyễn Thái Học, ông Ngô Tùng Thiện đang sử dụng do được bố trí theo Quyết định 47/QĐ-UB Ngày 20/6/1984 của Sở nhà đất và công trình công cộng Quảng Nam - Đà Nẵng khi Nhà Nước trưng thu nhà đất số 45/27 Trần Hưng Đạo thì theo quy định tại Điều 8 của Nghị quyết 755/2005/NQ- UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, ông Ngô Tùng Thiện được công nhận sở hữu đối với phần diện tích này. Đối với phần diện tích còn lại của căn nhà 19 Nguyễn Thái Học mà ông Ngô Tùng Thiện đang ký hợp đồng thuê là nhà thuộc sở hữu Nhà Nước, ông Thiện phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trong trường hợp căn nhà này thuộc diện bán thì ông Ngô Tùng Thiện được quyền mua theo quy định hiện hành./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Bộ trưởng (báo cáo); - Lưu VP , TTr XD, hồ sơ(Hg). Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản