intTypePromotion=1

Công văn 3338/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
70
lượt xem
4
download

Công văn 3338/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3338/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu gỗ có nguồn gốc từ gỗ nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3338/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 3338/TCHQ-GSQL NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2006 VỀ VIỆC XUẤT KHẨU GỖ CÓ NGUỒN GỐC TỪ GỖ NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trả lời vướng mắc về thủ tục xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ có nguồn gốc nhập khẩu cho một số đơn vị có văn bản gửi về Tổng cục, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 32/2006/TT-BNN ngày 08/5/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Thông tư này thay thế Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001 hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 và Thông tư 72/2001/TT-BNN ngày 09/7/2001 bổ sung và sửa đổi một số điểm của Thông tư 62/2001/TT-BNN ngày 05/6/2001. - Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/4/2006 hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ. Căn cứ quy định tại các Thông tư nêu trên thì việc làm thủ tục hải quan xuất khẩu gỗ có nguồn gốc nhập khẩu được áp dụng như đối với xuất khẩu hàng hoá thông thường khác; khi làm thủ tục xuất khẩu, yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tờ khai nhập khẩu để cơ quan hải quan đối chiếu (tên hàng, số lượng, chủng loại gỗ...), việc kiểm tra dấu búa thực hiện theo quy định tại Quyết định 44/2006/QĐ- BNN ngày 01/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Hạnh Thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2