Công văn 3343/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thach Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
58
lượt xem
3
download

Công văn 3343/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3343/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2006

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3343/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3343/BTC-TCT V/v thời hạn nộp tờ khai Hà nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007 quyết toán thuế TNCN năm 2006 Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Theo quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) thì thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế năm 2006 cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày 28/2/2007. Qua phản ảnh của các Cục thuế địa phương về tình hình kê khai quyết toán thuế năm 2006, do tăng cường công tác khấu trừ tại nguồn, số lượng cá nhân phải quyết toán trực tiếp tại cơ quan thuế tăng nhanh, mặt khác do thời điểm kê khai quyết toán thuế ngay sau dịp Tết Nguyên Đán nên rất nhiều trường hợp cá nhân đến nay mới bắt đầu làm thủ tục kê khai quyết toán thuế với cơ quan thuế. Để tạo điều kiện cho đối tượng nộp thuế có thêm thời gian kê khai quyết toán với cơ quan thuế, Bộ Tài chính đồng ý gia hạn thời gian nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2006 đến ngày 31/3/2007. Các trường hợp nộp tờ khai quyết toán thuế quá thời hạn trên, cơ quan thuế sẽ thực hiện các biện pháp truy thu và xử phạt vi phạm về thuế theo quy định của pháp luật. Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết, thực hiện./. Nơi nhận: TUQ. BỘ TRƯỞNG - Như trên TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC - Vụ PC THUẾ - Lưu: VT; TCT (VT, TNCN)Thắng (Đã ký) Nguyễn Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản