Công văn 34/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
311
lượt xem
16
download

Công văn 34/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 34/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng Quy chuẩn quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 34/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------- ð c l p - T do - H nh phúc --------------------- Hà N i, ngày 20 tháng 1 năm 2009 S : 34/BXD-KHCN V/v: áp d ng Quy chu n QHXD, tiêu chu n Kính g i: S Xây d ng Kiên Giang Theo công văn s 1545/SXD-KTQH ngày 31/12/2008 c a S Xây d ng Kiên Giang h i v vi c áp d ng quy chu n quy ho ch xây d ng, B Xây d ng tr l i như sau: Theo Quy chu n k thu t qu c gia s 01: 2008 v quy ho ch xây d ng ñư c ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008, t i ñi u 2.8.16 có quy ñ nh v yêu c u v thi t k tr m xăng trong ñô th . Vi c hư ng d n áp d ng TCVN 4530:1998 S Xây d ng Kiên giang nên có công văn g i B Khoa h c và Công ngh ñ có hư ng d n c th . .vn Trên ñây là ý ki n tr l i c a B Xây d ng, ñ ngh s Xây d ng Kiên Giang nghiên c u th c hi n. am tn ie TL. B TRƯ NG Ni nh n: V TRƯ NG V KHOA H C CÔNG NGH VÀ - Như trên tV MÔI TRƯ NG - Lưu VP, KHCN. ua .L ww Nguy n Trung Hoà w
Đồng bộ tài khoản