Công văn 345/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
69
lượt xem
4
download

Công văn 345/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 345/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 27/CV-CT ngày 16/01/2009 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 345/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- ----------------- Số: 345/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009 V/v Trả lời công văn số 27/CV-CT ngày 16/01/2009 của Cty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Kính gửi: Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội Phúc đáp công văn số 27/VC-CT ngày 16/01/2009 của Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội đề nghị có ý kiến về Dự án Khu biệt thự nhà vườn phía Nam Khu đô thị Quốc Oai, thành phố Hà Nội; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Dự án Khu biệt thự nhà vườn phía Nam Khu đô thị Quốc Oai thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu biệt thự nhà vườn tại khu vực phía Nam đô thị Quốc Oai (được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt tại quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 21/11/2007) phù hợp với Quy hoạch chung Khu đô thị Quốc Oai (được UBND tỉnh Hà Tây cũ phê duyệt tại các quyết định số 410/QĐ-UBND ngày 15/3/2006 và số 2052/QĐ-UBND ngày 27/11/2006). Khu biệt thự nhà vườn tại khu vực phía Nam đô thị Quốc Oai nằm trong danh sách các đồ án quy hoạch được tiếp tục triển khai tiếp tại công văn số 26/BXD-KTQH ngày 29/7/2008 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả kiểm tra, rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trong phạm vi mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội. 2. Căn cứ văn bản số 240/TB-VPCP ngày 05/9/2008 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về kết quả rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội mở rộng; đề nghị Chủ đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội và huyện Quốc Oai để được hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Việc triển khai đầu tư xây dựng của dự án phải đảm bảo tuân thủ đúng các chỉ tiêu quy hoạch được duyệt và khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với các dự án xung quanh. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý công ty biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; - Lưu VP, Vụ KTQH (NHL- 02). Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản