intTypePromotion=1

Công văn 3452/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
98
lượt xem
2
download

Công văn 3452/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3452/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định số 88/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3452/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 4 5 2 / T C H Q - GS Q L NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2006 VỀ VIỆC VƯỚNG MẮC KHI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 88 Kính gửi: Bộ Văn hóa - Thông tin Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa nhập khẩu có một số vướng mắc phát sinh, Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý Bộ như sau: Theo quy định tại Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ thì tài liệu, catalogue... nhập khẩu phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép. Tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp do Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức vào tháng 6 năm 2006, Công ty Thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) và Công ty Petechim Vũng Tàu có đề nghị đối với tài liệu kỹ thuật, catalogue nhập khẩu đi kèm máy móc thiết bị phục vụ các dự án đầu tư dầu khí thì không phải xin phép của Bộ Văn hóa Thông tin theo quy định như hiện nay, mà giao cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra xác định khi nhập khẩu, trong quá trình kiểm tra cơ quan hải quan không thể xác định được thì sẽ đề nghị Sở Văn hóa Thông tin xem xét xác định. Để thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, giảm thời gian thông quan hàng hóa và chi phí phát sinh, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Bộ cho ý kiến về vấn đề trên. Xin cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ và mong sớm nhận được ý kiến của Quý bộ. KT TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Hạnh Thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2