Công văn 3480/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
238
lượt xem
31
download

Công văn 3480/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3480/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế cho khách du lịch Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3480/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- --------------------- Số: 3480/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 V/v: miễn thuế cho khách du lịch Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 522/UBND-KTTH ngày 21/5/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc miễn thuế cho khách du lịch Khu phi thuế quan trong Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Tại điểm 4, điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu đã quy định cụ thể ưu đãi về thuế đối với khách thăm quan du lịch khu phi thuế quan thuộc Khu kinh tế cửa khẩu. Do đó, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo và thông báo cho Khu kinh tế Cửa khẩu kiểm tra xác định trường hợp cụ thể của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hà Tiên để thực hiện theo đúng quy định tại điểm 4, điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg. Tổng cục Hải quan xin thông báo để Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang được biết./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Văn Cẩn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản