Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chia sẻ: Ly Thong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
115
lượt xem
17
download

Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3504/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3504/NHNN-CSTT ------------------------------ V/v: thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2009 Kính gửi: - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - Các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam Theo đề nghị của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tại công văn số 76/HHNH-NV ngày 14/4/2009 về việc thực hiện Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau: 1. Về quy định các khoản cho vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới tại Điều 1 Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 và khoản 3 Điều 2 Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07/4/2009: Là các khoản vay được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2009 đến ngày 31/12/2009 để thực hiện các dự án đầu tư được thi công, mua sắm trước ngày 01/4/2009 mà chưa hoàn thành và tiếp tục đầu tư để đưa vào sản xuất - kinh doanh; hoặc, thực hiện các dự án đầu tư được thi công, mua sắm từ ngày 01/4/2009 đến ngày 31/12/2009. Thời hạn thi công, mua sắm của các dự án đầu tư này phù hợp với thời hạn ân hạn ghi trong hợp đồng tín dụng mà thời hạn ân hạn đó do ngân hàng thương mại và khách hàng vay thỏa thuận trên cơ sở quy định của pháp luật về cho vay vốn ngân hàng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, mua sắm tài sản cố định. 2. Về hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay vốn trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam mà có khoản thuế giá trị gia tăng (VAT) nằm trong các dự án đầu tư thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất: Đối với các khoản vay mua vật tư, hàng hóa thuộc dự án đầu tư mà hóa đơn mua vật tư, hàng hóa đó có ghi số tiền thuế VAT, thì các khoản vay này thuộc đối tượng được hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật. Nơi nhận: KT. THỐNG ĐỐC - Như trên; PHÓ THỐNG ĐỐC - Ban lãnh đạo NHNN; - Các Vụ: Tài chính - Kế toán, Pháp chế, Tín dụng, Thanh tra NHNN, Văn phòng; - NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; - Lưu: VP, Vụ CSTT. Nguyễn Đồng Tiến
Đồng bộ tài khoản