Công văn 3705/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
95
lượt xem
3
download

Công văn 3705/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3705/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3705/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 3705/BTC-CST NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2006 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰ C HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 24/2006/NĐ- CP NGÀY 06/3/2006 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÍ, LỆ PHÍ Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, tp trực thuộc Trung ương Ngày 06 tháng 3 năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2006/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. Khoản 6, Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP có quy định bổ sung thêm một số trường hợp miễn phí, lệ phí (ngoài các trường hợp miễn, giảm phí, lệ phí đã quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 14 của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP). Theo đó những quy định sau đây được thực hiện khi Nghị định số 24/2006/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: 1. Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký kết hôn, đăng ký nuôi con nuôi cho người dân thuộc các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa. 2. Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký khai sinh cho trẻ em của hộ nghèo. 3. Miễn lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp cổ phần hoá khi chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần. 4. Miễn lệ phí cấp Giấy phép nhập khẩu đối với: Một số thuốc chưa có số đăng ký dùng cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ; thuốc viện trợ; thuốc phục vụ cho các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; thuốc nhập khẩu cho nhu cầu điều trị của bệnh viện trong trường hợp đặc biệt; thuốc thử lâm sàng; thuốc đăng ký, trưng bày triển lãm, hội chợ; nguyên liệu nhập khẩu làm thuốc. 5. Miễn lệ phí cấp giấy phép xuất khẩu thuốc. 6. Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ, đò, phà đối với xe làm nhiệm vụ vận chuyển thuốc men, máy móc, thiết bị, vật tư, hàng hoá đến những nơi bị thảm hoạ hoặc đến vùng có dịch bệnh. 7. Miễn phí sử dụng cầu, đường bộ quốc lộ đối với xe môtô hai bánh, xe môtô ba bánh, xe hai bánh gắn máy, xe ba bánh gắn máy. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thuộc cơ quan mình quản lý có thu các khoản phí, lệ phí nêu trên thông báo công khai tại nơi thu phí và thực hiện việc miễn phí, lệ phí đúng theo quy định của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP. Bộ Tài chính xin thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. KT. Bộ trưởng Thứ trưởng Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản