Công văn 3856/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
2
download

Công văn 3856/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3856/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3856/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 8 5 6 / T C H Q - GS Q L N G À Y 2 3 T H Á N G 0 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C P H ÂN L O Ạ I H À N G H Ó A Kính gửi: Tổng cục Thuế Trả lời Công văn số 4536 ngày 24/07/2006 và Công văn số 3872/TCT/PCCS ngày 10/07/2006 của Tổng cục thuế về việc phân loại một số mặt hàng như tủ bảo vệ công tơ điện bằng sắt, đồ dùng cho dạy học mẫu giáo, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định số 110/2003/QĐ-BTC ngày 25/07/2003; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính thì: 1. Tủ bảo vệ công tơ điện bằng sắt được phân loại theo chất liệu cấu thành, thuộc nhóm 73.26: các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép. 2. Ghế mẫu giáo hình con giống, hình lá quả, bàn ghế học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hai, ba chỗ... thuộc nhóm 94.01. 3. Bàn mẫu giáo, các loại giá kệ bày đồ chơi, bày hàng... thuộc nhóm 94.03. 4. Quần áo tùy thuộc vào chất liệu là vải dệt kim hay không dệt để xếp vào Chương 61 hay Chương 62 và các mã số cụ thể. Mũ múa thuộc Chương 65. 5. Đèn tín hiệu giao thông gồm bộ biển báo + cột đèn tín hiệu xanh đỏ, bục điều khiển, có thể điều khiển bằng điện (giống như thật) kích thước thu nhỏ, bằng gỗ hoặc nhựa, chỉ dùng trong lớp mẫu giáo cho các cháu chơi trò giao thông thuộc nhóm 95.03. 6. Bộ bàn ghế thí nghiệm học sinh, bàn ghế thí nghiệm vật lý có gắn kèm các thiết bị như đồng hồ, ampe kế, vôn kế, công tắc, ổ cắm.... thuộc nhóm 94.03. 7. Một số công trình vui chơi giải trí cho các trường mầm non và tiểu học như góc thiên nhiên tạo bằng composite, bê tông đắp thành núi, tạo cầu, suối, thác nước, vẽ lên tường cảnh thiên nhiên do các họa sỹ thiết kế vẽ và tạo mẫu được phân loại tùy theo chất liệu cấu thành... (ví dụ bằng nhựa thuộc chương 39...). Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Tổng cục thuế tham khảo. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản