Công văn 389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Miss Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Công văn 5524/TC-TCHQ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 389/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 389/TCHQ-KTTT NGÀY 26 THÁNG 1 NĂM 2006 VỀ VIỆC THỰ C HIỆN CÔNG VĂN 5524/TC- TCHQ Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 24/5/2004, Bộ Tài chính có Công văn số 5524/TC-TCHQ V/v thủ tục, hồ sơ xử lý hàng nhập khẩu không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Tại Điểm 4 công văn này hướng dẫn thủ tục, hồ sơ không thu thuế GTGT đối với các hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT đồng thời cũng thuộc đối tượng được miễn thuế, xét miễn thuế hoặc được xét hoàn thuế nhập khẩu được thực hiện đúng như thủ tục, hồ sơ miễn thuế, xét miễn thuế, xét hoàn thuế nhập khẩu quy định tại Thông tư 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Hiện nay Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính đã bãi bỏ Thông tư số 87/2004/TT-BTC. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan đang trình Bộ sửa đổi cho phù hợp. Trước mắt các đơn vị vẫn thực hiện theo công văn số 5524/TC-TCHQ nêu trên cho đến khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính. Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản