intTypePromotion=1

Công văn 3920/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Công văn 3920/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3920/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục xuất nhập khẩu kim cương thô.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3920/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 9 2 0 / T C H Q - GS Q L N G ÀY 2 5 T H Á N G 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C T H Ủ T Ụ C X N K K I M C Ư Ơ N G T H Ô Kính gửi: Bộ Thương mại (Vụ xuất nhập khẩu) Trả lời Công văn số 4534/BTM-XNK ngày 27/7/2006 của Quý Bộ về đề nghị cho biết các thông tin về quy trình kiểm tra, giám sát và thủ tục xuất nhập khẩu đối với các lô hàng kim cương thô tại các cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Về điểm 1 Công văn số 4534: Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 2095/TCHQ- GSQL ngày 09/05/2003 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về hồ sơ hải quan đối với việc XNK kim cương thô, trong đó quy định rõ Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lập Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu và gửi 01 bản cho Phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực theo quy định tại Công văn số 0686/TM-XNK ngày 19/03/2003 của Bộ Thương mại. - Về điểm 3 Công văn số 4534: Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 874/QĐ- TCHQ ngày 15/5/2006 về việc ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Việc xuất khẩu, nhập khẩu kim cương thô được thực hiện theo quy trình này. Riêng về hồ sơ lô hàng kim cương thô xuất khẩu, nhập khẩu ngoài các chứng từ theo quy định đối với từng loại hình, doanh nghiệp phải xuất trình bản chính và nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley hoặc Thư xác nhận do nước xuất khẩu cấp đối với lô hàng nhập khẩu; xuất trình bản chính và nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley hoặc Thư xác nhận đối với lô hàng kim cương thô xuất khẩu do Bộ Thương mại cấp. Tổng cục Hải quan trả lời để Bộ Thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu) được biết. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2