intTypePromotion=1

Công văn 3927/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Công văn 3927/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3927/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc nội dung khai trên bản khai hàng hóa nhập khẩu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3927/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN C Ủ A B Ộ T À I C H Í N H - T Ổ N G C Ụ C H Ả I Q U A N S Ố 3 9 2 7 / T C H Q - GS Q L N G À Y 2 5 T H Á N G 0 8 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C N Ộ I D UN G KHAI TRÊN BẢN KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục Hàng hải Việt Nam Tiếp thu cuộc họp xin ý kiến tham gia trực tiếp của các cơ quan liên quan về nội dung Quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng vào ngày 14/06/2006 tại trụ sở Tổng cục Hải quan và sau khi Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 về quản lý cảng biển và luồng hàng hải; Để hướng dẫn Hải quan các cửa khẩu cảng biển thực hiện thống nhất quy định về bản khai hàng hóa theo Nghị định số 71/2006/NĐ-CP dẫn trên, Tổng cục hải quan xin trao đổi với Quý Cục nội dung sau: Theo quy định tại Phụ lục IV - Bản khai hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 71/2006/NĐ-CP ngày 25/07/2006 của Chính phủ, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn Hải quan cảng chỉ tiếp nhận hồ sơ với các nội dung trên bản khai hàng hóa nhập khẩu phải đảm bảo đầy đủ, cụ thể, rõ ràng, trong đó nội dung về mô tả hàng hóa (Description of good) phải rất cụ thể, không được ghi chung chung như: hàng bách hóa, hàng thiết bị văn phòng, hàng điện tử, điện gia dụng, đồ chơi trẻ em... Mặt hàng nào ghi chung chung thì Hải quan cảng hướng dẫn và yêu cầu thuyền trưởng phải khai chi tiết mặt hàng đó (tham khảo Phụ lục 1 kèm theo). Nội dung hướng dẫn trên, nhằm mục đích ngăn chặn việc chủ hàng lợi dụng việc khai mặt hàng chung chung để nhập những mặt hàng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo quy định của Nhà nước Việt Nam (như nhập khẩu rác thải công nghiệp, ác quy chì đã qua sử dụng tại cảng Hải Phòng vừa qua). Vì thời gian gấp, đề nghị Quý Cục cho ý kiến bằng văn bản về nội dung hướng dẫn trên trong ngày 28/08/2006. Tổng cục Hải quan cám ơn sự hợp tác của Quý Cục. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Hạnh Thu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2