Công văn 397/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
140
lượt xem
12
download

Công văn 397/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 397/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 397/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ------------------- Số: 397/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2009 V/v: Hướng dẫn cấp GPXD Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 401/SXD-CPXD ngày 19/01/2009 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh xin ý kiến về việc cấp giấy phép xây dựng trong khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về đề xuất số 1: Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện, những trường hợp Sở nêu được xem xét cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch. 2. Về đề xuất số 2 và số 3: Đây cũng là trường hợp nằm trong quy hoạch nhưng nhà nước chưa thực hiện quy hoạch thì được cấp giấy phép xây dựng tạm. Tuy nhiên, những khu vực này cần bảo đảm an toàn nên không cho xây dựng mới mà chỉ sửa chữa, cải tạo. 3. Về đề xuất số 4: Những trường hợp này có thể xem xét cấp giấy phép xây dựng nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu nhưng phải phù hợp với quy hoạch chung hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt. Sau khi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền phải bổ sung vào quy hoạch theo quy định. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD (NTH-4) Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản