Công văn 40/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
59
lượt xem
5
download

Công văn 40/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 40/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 40/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ ------------------- Số: 40/BXD-KTXD Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2009 V/v: Hướng dẫn áp dụng các văn bản qui phạm pháp luật về xây dựng. Kính gửi: Công ty CP Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX Trả lời văn bản số 119/CV-CMAXX ngày 06/02/2009 của Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX đề nghị hướng dẫn xác định chi phí thiết kế do thay đổi thiết kế, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Chi phí cho công tác thiết kế xây dựng công trình phát sinh ngoài nội dung hợp đồng như đã nêu tại văn bản số 119/CV-CMAXX thì đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán chi phí cho những công việc phát sinh này, thương thảo với chủ đầu tư để bổ sung chi phí làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn. Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án xây dựng CMAXX căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Lưu: VP, Vụ KTXD. T06. Phạm Văn Khánh
Đồng bộ tài khoản