intTypePromotion=1

Công văn 40/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
127
lượt xem
4
download

Công văn 40/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 40/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 40/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 40/BXD-VLXD ------------------------ V/v: điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2009 và sử dụng khoáng sản làm xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 738/UBND-CN2 ngày 13/3/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản làm xi măng một số mỏ thuộc phụ lục III kèm theo Quyết định 105/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ. 1.1. Về đề nghị cấp mỏ đá vôi Phương Nam, thị xã Uông Bí cho xi măng Lam Thạch. Đây là mỏ đá đã được quy hoạch thăm dò khai thác cho Nhà máy xi măng Lam Thạch dây chuyền 1 và 2 với trữ lượng 21 triệu tấn (3 + 18) và một phần diện tích 29,6 ha, có toạ độ xác định với trữ lượng là 13 triệu tấn được quy hoạch cho Nhà máy xi măng Hải Phòng mới. Thực tế trữ lượng còn lại hiện nay của phần mỏ dành cho Nhà máy xi măng Lam Thạch chỉ còn 12 triệu tấn và như vậy trữ lượng đá không đủ cho toàn bộ dự án Nhà máy xi măng Lam Thạch. Mặt khác với việc quy hoạch cho Nhà máy xi măng Hải Phòng 13 triệu tấn đá vôi tại mỏ con Rùa (mỏ Phương Nam) thì Nhà máy xi măng Hải Phòng vẫn còn thiếu hơn 11 triệu tấn. Vì vậy Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh mỏ đá vôi Phương Nam cho Nhà máy xi măng Lam Thạch. Đồng thời Bộ đề nghị tỉnh Quảng Ninh tìm kiếm khoanh định vùng mỏ đá vôi cụ thể thuận tiện về vận tải dự kiến đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Quy hoạch cho Nhà máy xi măng Hải Phòng mới với trữ lượng đủ cho đời dự án nhà máy. 1.2. Về đề nghị không quy hoạch mỏ đá vôi Dương Đê xã Yên Đức, huyện Đông Triều cho công nghiệp xi măng để sản xuất vật liệu xây dựng thông thường vì Uỷ ban Nhân dân đã cấp phép làm vật liệu xây dựng thông thường. Mỏ đá vôi Dương Đê đã được quy hoạch làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Thành Công (Hải Dương) với trữ lượng khai thác 6 triệu tấn. Hiện nay nhà máy đã xây dựng xong, vì vậy Tỉnh cần xem xét lại việc cấp phép khai thác mỏ này làm vật liệu xây dựng thông thường, cần ưu tiên việc khai thác làm nguyên liệu cho Nhà máy xi măng Thành Công theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 1.3. Về đề nghị không quy hoạch các mỏ sét Bãi Soi thị xã Uông Bí, thăm dò thêm mỏ Bắc Sơn-Uông Bí cấp cho các dự án xi măng khu vực Hải Phòng. Mỏ sét Bãi Soi-Uông Bí được quy hoạch cho Nhà máy xi măng Lam Thạch 1 và 2 là 9 triệu tấn (4,5 + 4,5), đồng thời quy hoạch làm nguyên liệu sét cho các dự án mới sẽ xây dựng ở Hải Phòng (chưa cụ thể cho dự án nào). Các kết quả thăm dò hiện nay về mỏ sét này cho thấy trữ lượng mỏ Bãi Soi không đủ cấp cho cả đời dự án xi măng Lam Thạch 1 và 2. Vì vậy về nguyên tắc Bộ Xây dựng ủng hộ đề nghị của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thăm dò thêm mỏ Bắc Sơn-Uông Bí, dành mỏ Bãi Soi cho xi măng Lam Thạch. 2. Về việc điều chỉnh quy hoạch dự trữ cho công nghiệp xi măng (phụ lục IV Quyết định 105/2008/QĐ-TTg). Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất của tỉnh Quảng Ninh không đưa vào dự trữ cho công nghiệp xi măng mỏ sét Xích Thổ huyện Hoành Bồ, Bình Khê, Kim Sen, Tràng Bạch, Tràng An huyện Đông Triều và mỏ đá trắng huyện Hoành Bồ. Tuy nhiên để có thể trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận những điều chỉnh trên, đề nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức khảo sát tìm kiếm các mỏ sét đồi, mỏ đá
  2. phiến sét để dự trữ thay thế cho các mỏ trên, trước tiên là tìm kiếm mỏ sét thay thế mỏ sét Xích Thổ huyện Hoành Bồ, trữ lượng 34,5 triệu tấn vì mỏ này quy hoạch cho dây chuyền 2 dự án xi măng Thăng Long. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đề nghị Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức nghiên cứu khảo sát các mỏ theo nội dung trên. Sau khi có kết quả báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng sẽ tập hợp trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh. Nơi nhận TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bộ trưởng (để báo cáo); - TT Nguyễn Trần Nam; - Lưu VP, VLXD. Nguyễn Quang Cung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2