Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
59
lượt xem
9
download

Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện kiểm tra quyết toán thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4016/TCT-DNNN NGÀY 08 THÁNG 11 NĂM 2005 V Ề VI ỆC THỰC HIỆN KIỂM TRA QUYẾT TOÁN THUẾ Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2665 BNN/ĐMDN ngày 14/10/2005 c ủa B ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các cơ quan thuế đ ịa ph ương t ổ ch ức th ực hi ện kiểm tra quyết toán thuế cho các doanh nghi ệp trực thuộc B ộ tri ển khai c ổ ph ần hoá trong năm 2004 - 2005. Để đảm bảo cho công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước đ ược k ịp thời, nhanh chóng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao t ừ doanh nghi ệp nhà n ước sang công ty cổ phần; Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế các t ỉnh, thành ph ố trực thuộc Trung ương s ớm t ổ chức thực hiện kiểm tra quyết toán thuế các đơn vị theo danh sách đính kèm công văn này. Đối với các đơn vị thuộc Tổng Công ty xây dựng nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3772/TCT-DNNN ngày 24/10/2005 g ửi C ục thuế Thành ph ố Hà Nội và Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành ph ố trực thuộc Trung ương bi ết và triển khai thực hiện. KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Thị Cúc DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ (đính kèm theo Công văn số 4016/TCT-DNNN ngày 08/11/2005 của T ổng c ục Thu ế) STT Tên Doanh nghiệp Địa phương I Tổng Công ty lương thực miền Bắc 1 Công ty lương thực Hà Nam Ninh Hà Nam 2 Công ty lương thực Thanh Nghệ Tĩnh Nghệ An 3 Công ty lương thực Hà Bắc Bắc Giang 4 Công ty lương thực Hà Tuyên Thái Thái Nguyên 5 Công ty lương thực Hà Nội Hà Nội 6 Công ty KDCB thực phẩm Hà Nội Hà Nội II Tổng Công ty lương thực miền Nam 1 Xí nghiệp dệt bao bì Bình Tây Thành phố Hồ Chí Minh 2 Xí nghiệp bánh LUBICO Thành phố Hồ Chí Minh 3 Xí nghiệp lương thực thực phẩm SAFACO Thành phố Hồ Chí Minh 4 Xí nghiệp chế biến KDNSTP NOSAFOOD Thành phố Hồ Chí Minh 5 Công ty bột mì Bình An Thành phố Hồ Chí Minh 6 Công ty kinh doanh chế biến mì màu Thành phố Hồ Chí Minh 7 XN dệt bao bì - CTy lương thực Bình Tây Thành phố Hồ Chí Minh 8 XN bao bì lương thực Tiền Giang Tiền Giang 9 Xí nghiệp bao bì Đồng Tháp Đồng Tháp 10 XN đông lạnh thuỷ sản Long Toàn Trà Vinh 11 Công ty lương thực Bình Thuận Bình Thuận 12 CTy lương thực và công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng 13 Công ty lương thực Đà Nẵng Đà Nẵng III TCTy cơ điện xây dựng NN và thuỷ lợi 1 Cty xây dựng thuỷ lợi 25 Quảng Ngãi 2
  2. 2 CTy thiết bị phụ tùng cơ điện nông nghiệp Hà Nội 3 Cty cơ điện nông nghiệp và thuỷ lợi 18 Nam Định 4 Công ty cơ điện Hà Nội Hà Nội 5 Công ty xây dựng thuỷ lợi I Bắc Ninh 6 Công ty thiết bị vật tư nông sản Hà Nội 7 Công ty cơ khí công trình thuỷ 276 Thành phố Hồ Chí Minh 8 Công ty xây dựng thuỷ lợi II Hà Nội IV Tổng Công ty chè Việt Nam 1 Công ty xây lắp vật tư kỹ thuật Hà Nội V Tổng Công ty chăn nuôi Việt Nam 1 Công ty chăn nuôi miền Trung Quảng Nam 2 Công ty giống bò sữa Lâm Đồng Lâm Đồng 3 Công ty chăn nuôi chế biến xuất nhập khẩu Hà Nội 4 Nông trường bò giống miền Trung Khánh Hoà VI Tổng Công ty muối Việt Nam 1 Công ty muối Hải Phòng Hải Phòng 2 Công ty muối Bạc Liêu Bạc Liêu VII Tổng Công ty rau quả nông sản 1 Công ty XNK nông sản TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 2 Công ty XNK rau quả I Hà Nội 3 Công ty XNK và dịch vụ vật tư kỹ thuật Hà Nội VIII Các doanh nghiệp khác 1 Công ty xây dựng 47 Bình Định 2 Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi II Thành phố Hồ Chí Minh 2
Đồng bộ tài khoản