Công văn 4080/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Thinh Lien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
82
lượt xem
3
download

Công văn 4080/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4080/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn phân loại mặt hàng da tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4080/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. VĂN PHÒNG QUỐC HỘI CƠ SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4080 TCHQ/GSQL N G À Y 0 1 T H Á N G 9 N Ă M 2 0 0 6 V Ề V I Ệ C P H ÂN L O Ạ I M Ặ T H À N G DA T Ổ N G H Ợ P Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Để thống nhất việc phân loại áp mã đối với mặt hàng da tổng hợp (hàng giả da) làm từ nhựa polyuretan xốp được tăng cường bởi vải dệt thoi có tuyết từ sợi tổng hợp polyester, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: - Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/06/2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/BTC-TT ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ- BTC ngày 25/07/2003 của Bộ Tài chính thì mặt hàng da tổng hợp (hàng giả da) làm từ nhựa polyuretan xốp được tăng cường bởi vải dệt thoi có tuyết từ sợi tổng hợp polyester thuộc nhóm 3926, mã số 39211390. - Đối với các lô hàng da tổng hợp đã làm thủ tục nhập khẩu trước ngày Tổng cục Hải quan ban hành văn bản này có mã số khác với hướng dẫn, dẫn đến chênh lệch về thuế thì không thực hiện việc truy thu, truy hoàn thuế. Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc
Đồng bộ tài khoản