intTypePromotion=1

Công văn 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Nhat Son | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Công văn 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4110/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4110/TCHQ/GSQL NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH THỦ TỤC H Ả I Q UA N Đ Ố I V Ớ I H À N H H O Á C HU Y Ể N C Ử A K H Ẩ U Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Trong quá trình hướng dẫn việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá chuyển cửa khẩu và kết quả thanh tra nội bộ trong 8 tháng đầu năm, Tổng cục Hải quan nhận thấy rằng: một số Cục Hải quan địa phương vẫn chưa thực hiện đúng các quy định hiện hành về chuyển cửa khẩu, vẫn còn hiện tượng lợi dụng sơ hở của chính sách pháp luật để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế. Để ngăn chặn tình trạng này, nhất là từ nay đến cuối năm 2005 (thời điểm gia tăng các vụ buôn lậu, gian lận thương mại), Tổng cục yêu cầu Cục trưởng cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị Hải quan trực thuộc thực hiện nghiêm túc các việc sau: 1. Thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu quy định tại Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính, Quyết định số 145/2003/QĐ-BTC ngày 12/9/2003 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC; Công văn số 3441/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2004; Công văn số 5425/TCHQ-GSQL ngày 11/11/2004; Công văn số 1411/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2005; Công văn số 1950/TCHQ-GSQL ngày 20/5/2005; Công văn số 2527/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2005; Công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 14/7/2005 của Tổng cục Hải quan. 2. Khi làm thủ tục hải quan cho hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu và Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với nhau để theo dõi, kiểm tra, giám sát, kiểm soát các lô hàng chuyển cửa khẩu. Khi nhận được văn bản đề nghị cho chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu phải kiểm tra sơ bộ việc áp mã, áp giá tính thuế theo mặt hàng ghi trên vận tải đơn có phù hợp không. Nếu không phù hợp thì cần lưu ý cho Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu biết để điều chỉnh lại. Trường hợp có nghi vấn lô hàng chuyển cửa khẩu có vi phạm pháp luật hải quan, cần thông báo ngay cho Chi cục Hải quan liên quan biết để lưu ý khi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá. 3. Khi tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu phải kiểm tra kỹ việc áp mã, áp giá tính thuế. Trường hợp có căn cứ xác định việc áp mã, áp giá tính thuế không đúng cần thực hiện việc áp mã lại hoặc tổ chức tham vấn giá theo đúng quy định hiện hành. Không để xảy ra tình trạng áp giá tính thuế cho các lô hàng nhập khẩu tuỳ tiện, giá tính thuế tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thấp hơn giá tính thuế tại cửa khẩu nhập. Khi phát hiện doanh nghiệp khai báo giá tính thuế quá thấp so với mặt bằng giá nhập khẩu, thì phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền xử lý, không được tuỳ tiện áp giá tính thuế theo ý chủ quan. 4. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hoá chuyển cửa khẩu tại các đơn vị
  2. 2 Hải quan trực thuộc. Nếu đơn vị nào còn biểu hiện lơi lỏng trong việc làm thủ tục hải quan cho hàng hoá chuyển cửa khẩu thì cần chấn chỉnh ngay, kể cả việc siết chặt quản lý đối với cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ. Đơn vị nào còn để xảy ra tình trạng lợi dụng vi phạm, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm. Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. KT. Tổng cục trưởng Phó Tổng cục trưởng Đặng Thị Bình An
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2