intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn 42/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

99
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 42/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 4106/BKH-KTCN ngày 09/6/2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 42/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------- Số: 42/BXD-VLXD ------------------------ V/v: trả lời công văn số 4106/BKH - KTCN Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2009 ngày 09/6/2009. Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Xây dựng nhận được công văn số 4106/BKH-KTCN ngày 09/6/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị xác nhận danh mục vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Trong thời gian qua Bộ Xây dựng chưa nhận được yêu cầu của các doanh nghiệp sản xuất cơ khí trong nước bổ sung danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được để tiến hành sửa đổi bổ sung Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc "Ban hành Danh mục thiết b?, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; Danh muc vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên vật liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được; Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được". Vì vậy cho đến thời điểm hiện nay trong danh mục nêu trên theo Quyết định số 827/2006/QĐ-BKH ngày 15/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có “Hệ giàn không gian” sử dụng vật liệu thép chịu lực cường độ cao và đàn hồi lớn dùng cho hệ thống mái vòm của các kho chứa trong dây chuyền sản xuất xi măng do trong nước sản xuất. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo trả lời cho các chủ đầu tư. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Lưu VP, Vụ VLXD. Đã ký Nguyễn Quang Cung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2