Công văn 426/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Công văn 426/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 426/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 426/BXD-KTQH của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- ------------------------- Số: 426/BXD-KTQH Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009 V/v Điều chỉnh QH chi tiết 1/500 Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại Hà Nội Kính gửi: Tổng công ty xây dựng Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 235/TCT-PTDA ngày 16/02/2009 của Tổng công ty xây dựng Hà Nội về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Đoàn ngoại giao, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Dự án Khu Đoàn ngoại giao tại huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội do Tổng Công ty xây dựng Hà Nội làm chủ đầu tư đã được triển khai từ năm 2001 trên cơ sở Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 415/QĐ-TTg ngày 11/4/2001 và Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Khu Đoàn ngoại giao đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 46/2006/QĐ-UB ngày 10/4/2006. Ngày 18/12/2007. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 Khu đô thị Tây Hồ Tây tại Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND. Đây là khu vực có các công trình kiến trúc cao tầng, hiện đại và có vị trí tiếp giáp với Khu Đoàn ngoại giao. Để đảm bảo việc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của Khu Đoàn ngoại giao gắn kết chặt chẽ, phù hợp với quần thể không gian kiến trúc của Khu đô thị Tây Hồ Tây và khu vực xung quanh, Bộ Xây dựng thống nhất về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đoàn ngoại giao. 2. Việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Đoàn ngoại giao phải đảm bảo các yêu cầu sau: - Việc điều chỉnh quy mô dân số, mật độ xây dựng không làm ảnh hưởng tới tính chất và mục đích của dự án theo Quy chế quản lý, thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và đầu tư xây dựng các công trình thuộc Khu Đoàn ngoại giao tại thành phố Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 1783/QĐ-BXD ngày 16/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. - Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan phải đảm bảo phù hợp và hài hòa với không gian kiến trúc, cảnh quan của Khu đô thị Tây Hồ Tây và khu vực xung quanh, đặc biệt là khu vực giáp tuyến đường 50m và 60m của thành phố. - Hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật phải đồng bộ, đáp ứng đủ yêu cầu do tăng quy mô dân số, mật độ và chiều cao công trình của khu vực. Đảm bảo việc khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật với các dự án xung quanh và tổng thể quy hoạch của khu vực Tây Hồ Tây; 3. Căn cứ ý kiến của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 478/UBND-GT ngày 16/01/2009, Tổng công ty xây dựng Hà Nội chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội để triển khai tiếp các công việc theo đúng quy định hiện hành. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - UBND thành phố Hà Nội; - Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; - Lưu: VP, Vụ KTQH (NHL- 02).
  2. Trần Ngọc Chính
Đồng bộ tài khoản