Công văn 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Huynh Phuc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
5
download

Công văn 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về thu lệ phí hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4317/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 4317/TCHQ-KTTT NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 2005 VỀ THU LỆ PHÍ HẢI QUAN Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Để hướng dẫn các đơn vị thực hiện thống nhất việc thu lệ phí làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan, Tổng cục yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có quản lý Kho ngoại quan: - Kiểm tra và báo cáo việc thực hiện thu lệ phí hải quan đối với hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan theo Thông tư liên tịch số 71/2000/TTLT/BTC-TCHQ ngày 19/7/2000 của Bộ tài chính và Tổng cục Hải quan trong thời gian qua tại đơn vị mình (nêu cụ thể đã thu lệ phí như thế nào theo các bước làm thủ tục cho hàng hoá nhập, xuất kho ngoại quan). - Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện. Đề xuất của đơn vị. Yêu cầu các đơn vị làm báo cáo bằng văn bản gửi về Tổng cục (qua vụ KTTT) trước ngày 25/10/2005./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản