intTypePromotion=1

Công văn 4361/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 4361/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4361/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng tại cảng Hải Phòng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4361/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4361/VPCP-KG V/v nhập khẩu ắc quy chì đã Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2007 qua sử dụng tại cảng Hải Phòng Kính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Tổng cục Hải quan. Xét đề nghị của Bộ Công an tại công văn số 278 BC/BCA(C11) ngày 04 tháng 7 năm 2007 về việc nhập khẩu ắc quy chì đã qua sử dụng tại cảng Hải Phòng, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cửa khẩu, cảng biển, Tổng cục Hải quan và Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa để bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường; buộc các doanh nghiệp nhập khẩu chất thải phải tái xuất chất thải trở lại nước xuất khẩu; xử lý nghiêm các doanh nghiệp nhập khẩu chất thải vào Việt Nam dưới mọi hình thức. 2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu để bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý các doanh nghiệp đã nhập khẩu trái phép ắc quy chì, bản cực ắc quy chì đã qua sử dụng và các chất thải khác về cảng Hải Phòng trong thời gian gần đây. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c); - Các Bộ: CA, TC, CT (TM, CN); - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, (Đã ký) các Vụ KTTH, CN, TH, ĐP, Website Chính phủ; - Lưu: VT, KG (3). Trần Quốc Toản
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2