Công văn 437/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Công văn 437/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 437/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Parkson Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 437/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ------------------- Số: 437/BXD–HĐXD Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2009 V/v góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Parkson Hà Nội. Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 599/KH&ĐT-ĐTNN ngày 11/3/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đề nghị góp ý kiến điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Parkson Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Công ty TNHH Parkson Hà Nội là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 011022000125 ngày 12/3/2008 do UBND thành phố Hà Nội cấp để cung cấp dịch vụ bán lẻ các sản phẩm thời trang, mỹ phẩm, quần áo, đồ trang sức,…; quản lý và điều hành các cửa hàng ăn uống, giải khát, cơ sở vui chơi giải trí lành mạnh trong trung tâm thương mại “Tòa nhà Việt Tower”, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Đến nay, Công ty TNHH Parkson Hà Nội đăng ký bổ sung hoạt động thuê, đầu tư xây dựng và hoàn thiện công trình (từ tầng 1 đến tầng 7) Tòa nhà Việt Tower, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội để cho thuê lại thông qua Hợp đồng cho thuê số CBRE/VTR/ 00…/2008 ngày 17/4/2008 với Công ty TNHH Liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình (Người sử dụng Tòa nhà Việt Tower, 198B Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, việc cho thuê lại phải được thực hiện theo đúng hợp đồng Công ty đã ký kết với Công ty TNHH Liên doanh đầu tư tài chính Hòa Bình. 2. Việc chuyển nhượng vốn góp nội bộ giữa các thành viên sáng lập trong Công ty TNHH Parkson Hà Nội (từ Công ty TNHH đầu tư, phát triển và dịch vụ Thông tin sang cho Công ty TNHH Parkson Việt Nam) phải được các thành viên sáng lập trong Công ty TNHH Parkson Hà Nội chấp thuận, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp theo thẩm quyền./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên, THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HĐXD (VQT – 03). Bùi Phạm Khánh
Đồng bộ tài khoản