Công văn 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nu Oanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc giảm tiền thuê đất nộp 01 lần cho nhiều năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4595/BTC-TCT của Bộ Tài chính

  1. CÔNG VĂN CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4595/BTC-TCT NGÀY 06 THÁNG 4 NĂM 2006 VỀ VIỆC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT NỘP 01 LẦN CHO NHIỀU NĂM Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1590/CT-ĐTNN ngày 30/12/2005 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng phản ánh vướng mắc về việc giảm tiền thuê đất trong trường hợp nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu tiên, trước ngày Thông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành (ngày 15/02/2006), Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: Theo quy định tại Mục III, Phần C Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì: - Kể từ ngày 15/02/2006 (ngày Thông tư số 120/2005/TT-BTC nêu trên có hiệu lực thi hành), trường hợp doanh nghiệp nộp trước tiền thuê đất 01 lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu không thuộc đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ; - Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trước ngày 15/02/2006 đã nộp trước tiền thuê đất một lần cho nhiều năm ngay trong năm đầu thì vẫn áp dụng theo quy định tại Điểm 6, Điều 8 Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành kèm theo Quyết định 189/2000/QĐ-BTC ngày 24/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW biết và thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản