intTypePromotion=1

Công văn 46/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
79
lượt xem
1
download

Công văn 46/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 46/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 109/SXD-QLN ngày 23/03/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 46/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ------------------- Số: 46/BXD-QLN Hà Nội, ngày 8 tháng 5 năm 2009 V/v: Trả lời CV số 109/SXD-QLN ngày 23/3/2009 của SXD tỉnh Gia Lai Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai Bộ Xây dựng nhận được công văn số 109/SXD-QLN ngày 23/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Về việc áp dụng chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP (câu hỏi nêu tại mục 1 và 2 công văn số 109/SXD-QLN): Về nguyên tắc thì việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP chỉ thực hiện đối với nhà ở mà nhà nước bố trí cho cán bộ, công nhân viên trước ngày ban hành Quyết định 118/TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ và một số trường hợp sau: - Nhà ở được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư từ ngân sách nhà nước từ trước ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành, nhưng sau ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành mới hoàn thành, đưa vào sử dụng và phân phối cho cán bộ, công nhân viên thuê theo Quyết định 118/TTg; - Trường hợp cán bộ, công nhân viên đang ở thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định Quyết định 118/TTg nhưng do nhiệm vụ điều chuyển công tác nên phải trả nhà ở đang thuê và được cơ quan nhà nước bố trí nhà ở khác (thời điểm bố trí sau ngày Quyết định 118/TTg có hiệu lực thi hành) thì nhà ở được bố trí này thực hiện bán theo Nghị định 61/CP; - Trường hợp nhà ở quy định tại Điều 6 của Nghị định 61/CP, theo đó nhà ở các hộ đang thuê thuộc diện không được bán nhưng các hộ này có nhu cầu mua thì được xét cho mua nhà ở khác thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của Nghị định 61/CP, nhưng phải trả lại cho nhà nước diện tích đang thuê; - Trường hợp nhà có nguồn gốc không phải là nhà ở nhưng đã được cơ quan nhà nước bố trí sử dụng làm nhà ở trước ngày ban hành Quyết định 118/TTg thì thực hiện theo quy định tại điểm a Mục 1 của Nghị quyết 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ. Các trường hợp như đã nêu trên mà nhà ở đó thuộc diện được bán thì người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được áp dụng các chính sách về thu tiền sử dụng đất, về mua nhà trả chậm, miễn giảm tiền nhà.... theo quy định tại Nghị định 61/CP, Nghị quyết 23/2006/NQ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị quyết 48/2007/NQ-CP của Chính phủ (kể cả nhà ở đó ở vị trí mặt đường có khả năng sinh lợi cao). Đối với những trường hợp bố trí nhà ở không theo quy định nêu trên thì Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định giá bán, phương thức bán theo quy định pháp luật về quản lý tài sản thuộc sở hữu nhà nước và không áp dụng các chính sách về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP đối với các trường hợp đó. 2. Về quy định thu tiền sử dụng đất đối với nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở Việc tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở nhiều tầng nhiều hộ ở thuộc sở hữu nhà nước (trong đó có nhà chung cư) cho người thuê theo Nghị định 61/CP vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ.
  2. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo đúng quy định của pháp luật./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Lưu: VP, QLN&TTBĐS (2b). TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Nguyễn Mạnh Hà
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2