intTypePromotion=1

Công văn 4602/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: My Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
3
download

Công văn 4602/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4602/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo bổ sung nhiệm vụ chi cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn, vay từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4602/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4602/VPCP-KTTH V/v báo cáo bổ sung nhiệm vụ chi Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2008 cho Ngân hàng CSXH để cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn, vay từ nguồn phát hành TPCP năm 2008 Kính gửi: Bộ Tài chính Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 6858/BTC-NSNN ngày 13 tháng 6 năm 2008) về việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho học sinh, sinh viên vay, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ ký văn bản báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhiệm vụ chi cho Ngân hàng Chính sách xã hội để cho học sinh, sinh viên thuộc đối tượng vay vốn, vay khoảng 6.500 - 7.000 tỷ đồng từ nguồn vốn phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2008 đầu năm 2009. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để cơ quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP, các Phó TTg; (Đã ký) - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ: KH&ĐT, GD&ĐT, LĐTB&XH; - Ngân hàng Chính sách xã hội; Nguyễn Xuân Phúc - VPCP: BTCN, các PCN, TTĐT, các Vụ: KGVX, TH; - Lưu: VT, KTTH (3). 26
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2